Mattstillwell.net

Just great place for everyone

Is Gynzy gratis?

Is Gynzy gratis?

€30 per leerling, per jaar

Licentieaantallen kunnen jaarlijks worden bijgesteld aan de hand van het gebruik. *Een digibordlicentie is nodig om de verwerking te gebruiken.

Hoe werkt Gynzy?

Aan de slag

  • Maak je account aan. Maak eenvoudig een gratis account aan om snel van start te gaan.
  • Koppel je leerlingen. Koppel je leerlingen uit ParnasSys of ESIS, of maak handmatig groepen aan.
  • Start je lessen. Maak eigen digibordlessen of gebruik bestaande instructielessen die aansluiten bij jouw leerdoelen.

Waarom Gynzy gebruiken?

Gynzy is het online leerplatform dat basisschoolleerkrachten helpt met het optimaliseren van het onderwijsproces. Voor zowel het lesgeven op het (digi)bord als het aanbieden van lesstof heeft Gynzy digitale oplossingen.

Wat is Gynzy kids?

Met Gynzy Kids zet je jouw leerlingen individueel aan de slag met Gynzy. Zo kunnen ze tafels trainen, topografie oefenen of verder oefenen met Gynzy tools! En jij hebt inzicht in de resultaten. In Gynzy Kids heb jij als leerkracht de regie.

Wat kan je met Gynzy?

Gynzy is een digitaal leerplatform voor het basisonderwijs dat bestaat uit digitale verwerking en bordsoftware. Hiermee bieden we je ondersteuning bij klassenmanagement, het geven van interactieve lessen, aanbieden van adaptieve lesstof, nakijken en begeleiding op maat.

Wat is de code van Gynzy kids?

De leerling opent de Gynzy Kids app en kiest voor de knop met de QR-code rechtsbovenin om de scanner te activeren.

Is Gynzy een methode?

Met de software van Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag met de voor hen juiste leerdoelen. Voor alle leerjaren, verspreid over meerdere vakken. Gynzy’s digitale lesstof sluit aan bij alle bekende lesmethodes, maar kan ook worden ingezet voor persoonlijke leerroutes.

Hoe oud is Gynzy?

Sinds 2009. In 2009 zijn wij begonnen met een team van 10 mensen met als doel om leerkrachten in het basisonderwijs te helpen door digibordsoftware aan te bieden. Inmiddels is Gynzy gegroeid naar een organisatie met ruim 80 mensen die hun talenten inzetten voor de ontwikkeling van innovatieve digitale leermiddelen.

Wat is betekenis vol leren?

240) waarbij het gaat over: “Een proces van leren waarbij de lerende voor hem of haarzelf betekenisvolle inzichten verwerft, primair startend vanuit de intrinsieke motivatie en voortbouwend op bestaande inzichten.

Wat is een betekenisvolle les?

Maar wat is betekenisvol leren precies? SLO omschrijft het als volgt: ‘Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. ‘ Betekenisvol leren vindt daartoe plaats door nieuwe kennis te verbinden aan reeds bestaande kennis.

Hoe schrijf je Gynzy?

Hoe schrijf je Gynzy kids?

Je kunt met of zonder account gebruik maken van Gynzy Kids! Ga naar gynzykids.com en log in of speel direct onze leuke en leerzame spelletjes.

Hoe sluit je aan bij de belevingswereld?

Het geven van betekenisvolle uitleg Door betekenisvolle uitleg te geven en aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen wordt de intrinsieke motivatie van leerlingen gestimuleerd. Aansluiten bij het dagelijks leven van de leerlingen of de actualiteit kunnen hierbij helpen.

Wat is een veilig leerklimaat?

Een leerklimaat is dat wat leerlingen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op school. Dat betekent dus ook dat een goed leerklimaat per persoon kan verschillen. Het hangt immers nauw samen met persoonlijke waarden en normen van zowel docenten, leerlingen als ouders.

Hoe kom je achter de leefwereld van een kind?

De leefwereld van kinderen wordt behalve door etnische, sociale en culturele achtergronden in grote mate bepaald door de omgeving waarin ze wonen, spelen en leren. Een goed onderwijsgebouw, een fijne woning en speelruimte hebben een positief effect op hun gedrag, welbevinden en ontwikkeling.

Wat moet een kind van 7 jaar kunnen?

Een kind van zeven kent zo’n 20.000 woorden en kan ongeveer 200 woorden lezen. Dit jaar zal je kind nóg meer woorden leren lezen én schrijven. Hij zal hele zinnen op papier zetten, inclusief punten en komma’s. Wat taalontwikkeling betreft lopen jongens trouwens gemiddeld anderhalf jaar achter op meisjes.

Wat zijn de drie basisbehoeften Volgens Luc Stevens?

Relatie, autonomie en competentie als de drie psychologische basisbehoeften om ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen.

Hoe zorg je voor een positief leerklimaat?

Zo creëer je een positief leerklimaat:

  1. Besteed aandacht aan de sfeer in de klas!
  2. Observeer en stel vragen!
  3. Ga slim om met de indeling van je klaslokaal.
  4. Wees trots op het werk van je leerlingen!
  5. Jouw stem en houding doen een hoop.
  6. Bied je leerlingen variatie & keuzes.
  7. Denk na over de leeromgeving.

Hoe noem je een kind van 7 jaar?

Schoolkind. Een schoolkind is een kind dat (basis)onderwijs geniet. In Nederland zit een schoolkind in groep drie tot en met acht van de basisschool. In Vlaanderen volgt het kind het eerste tot het zesde leerjaar van de lagere school.

Welke leeftijd vormen kennen?

Dit kan en doet je kind: 2 – 3 jaar
Je peuter snapt door jouw lichaamstaal hoe jouw humeur is. Hij kan zich steeds beter inleven in de gevoelstoestand van anderen. Je peuter herkent kleuren en vormen en kan die ook sorteren.

Hoe oud kind tot 10 tellen?

Je kind van 4 jaar kan:
tellen tot 10. de cijfers 1 t/m 5 herkennen.

Welke leeftijd dagen van de week leren?

6 tot 10 jaar. Wanneer je kind naar groep 3 gaat kent het de dagen van de week en soms ook de verschillende maanden. In groep 3 en 4 groeit het tijdsbesef verder en leert je kind klokkijken. Eerst leert het hele en halve uren herkennen en benoemen.

Waarom is autonomie zo belangrijk?

Het principe van respect voor autonomie betekent dat je als arts respect hebt voor iemands opvattingen, keuzes en leefwijze. Respect voor autonomie is belangrijk, omdat mensen zonder dwang van anderen beslissingen moeten kunnen nemen over welke zorg zij wel en niet willen.

Wat is nodig om tot leren te komen?

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen, volgens leraren. In een goed pedagogisch klimaat kan een leerling groeien, staat hij/zij dan open en heeft hij/zij ruimte in zijn/haar hoofd om te leren. Leerlingen vertellen zelf dat het dan rustig en fijn is in de klas.

Wat is het CAR model?

Werk je in het onderwijs dan ken je ongetwijfeld het hieraan gerelateerde CAR-model. Een model waarin competentie, autonomie en relatie staan voor de drie psychologische basisbehoeften voor de ontwikkeling en motivatie van de student.